Óbreytt sorpgjöld á íbúa 2015

30.10.2014

Engin hækkun fjórða árið í röð

Á stjórnarfundi SS hinn 9. október s.l. lagði framkvæmdastjóri fram tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Í tillögunni er gert ráð fyrir sömu sorphirðu- og sorpeyðingargjöldum frá sveitarfélögunum á árinu 2015 eins og þau hafa verið óbreytt frá árinu 2012. Stöðugur rekstrarbati og gott rekstrarskipulag sem hefur skilað fyrirtækinu mjög góðri virkni, ásamt verulegri lækkun lána gerir það mögulegt að halda óbreyttum sorpgjöldum á íbúa sveitarfélaganna fjórða árið í röð. Tillagan gerir ráð fyrir áframhaldandi óbreyttum gjöldum og fyrirkomulagi á endurvinnslustöðvum, en að gjaldskrár fyrir stofnanir og fyrirtæki, ásamt gjaldskrám fyrir spilliefni og sóttmengaðan úrgang hækki að meðaltali um 4,26% hinn 1. janúar 2015.

Með tilliti til hækkana á vísitölum sem lagðar eru til grundvallar við ákvörðun á gjaldskrárbreytingum frá ársbyrjun 2012 hafa sparast um 55 milljónir króna fyrir íbúa sveitarfélaganna með því að halda sorpgjöldum óbreyttum. Það ætti að vekja athygli og ánægju íbúa og bæjarfulltrúa á Suðurnesjum þegar mögulegt reynist að hafa óbreytt sorpgjöld fjögur ár í röð, þrátt fyrir talsverðar hækkanir verðlags.

Í fjárhagsáætluninni er m.a. tekið tillit til hækkunar á launakostnaði og þá er einnig gert ráð fyrir minni viðhaldskostnaði enda er nú búið að endurnýja marga mjög kostnaðarsama þætti á s.l. árum og vinna mikið fyrirbyggjandi viðhald. Kostnaður við frágang og eyðingu flugösku er nú kominn í eðlilegan farveg og tekið er tillit til kostnaðar við lausnir á meðhöndlun og ráðstöfun botnösku. Tillagan var yfirfarin og miklar umræður voru um hana og almennt um verulega bætta stöðu fyrirtækisins. Tillaga að fjárhagsáætlun 2015 var samþykkt samhljóða og hefur verið send til fjárhagsnefndar SSS. Tillaga framkvæmdastjóra um óbreytt sorpgjöld á íbúa og óbreytt gjöld á endurvinnslustöðvum fyrirtækisins var samþykkt og tillaga um að hækka gjaldskrá til stofnana og fyrirtækja ásamt því að hækka gjaldskrá vegna spilliefna og sóttmengaðs úrgangs um að meðaltali 4,26% frá og með 1. janúar 2015 var samþykkt samhljóða.

Til baka