Stjórn SS - fundur 427

25.6.2013

427. fundur stjórnar Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf. haldinn fimmtudaginn 9. ágúst 2012 kl. 17:00 í fundarsal Kölku að Berghólabraut 7 í Reykjanesbæ.

Mætt eru: Kristinn Halldórsson formaður, Ríkharður Ibsen, Oddur Ragnar Þórðarson, Páll Jóhann Pálsson, Pálmi S. Guðmundsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, og Jón Norðfjörð framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir boðaði forföll og mætti Rúnar V. Arnarson í hennar stað.

Kristinn Halldórsson formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá:

  1. Viðræður við Sorpu – svör frá bæjarfélögum og næstu skref

  2. Brennslustöðvun – staða verkefna

  3. Breytingar innan lóðar – tilboð verktaka

  4. Breytingar á verðskrá – tillaga

  5. Umsögn um drög að landsáætlun um úrgangsmál

  6. Fundargerð samráðsfundar sorpsamlaga 27.06. 2012

  7. GRE staða máls - Trúnaðarmál

  8. Staða viðræðna við Íslandsbanka vegna lánamála

  9. Önnur mál

1. Viðræður við Sorpu – svör frá bæjarfélögum og næstu skref
Á síðasta stjórnarfundi SS hinn 12. júlí 2012 var samþykkt að mæla með því við eigendur fyrirtækisins að viðræðum SS og Sorpu um samstarf/sameiningu verði framhaldið frá frestun viðræðna árið 2010. Öll bæjarfélögin nema Sv.fél. Vogar hafa tekið málið til umfjöllunar og eru öll meðmælt því að viðræðum verði framhaldið. Vegna sumarleyfa hefur málið ekki verið afgreitt í Vogum.

Framkvæmdastjóri lagði fram gögn sem höfð voru til hliðsjónar í viðræðunum 2010. Eftir ítarlegar umræður var samþykkt að fela framkvæmdastjóra að senda bréf til stjórnar og framkvæmdastjóra Sorpu með ósk um að viðræður verði teknar upp að nýju.

2. Brennslustöðvun – staða verkefna

Brennsla var stöðvuð hinn 17. júlí s.l. vegna bilunar í búnaði. Áætlað hafði verið að stöðva brennslu hinn 19. júlí vegna ýmissa nauðsylegra viðhaldsverkefna. Búið var að undirbúa og skipuleggja ítarlega verkáætlun og hefur vinnan gengið vel. Gert er ráð fyrir að brennsla geti hafist aftur um miðjan ágústmánuð. Farin var vettvangsferð um stöðina og viðgerðarðarverkefni skoðuð. Stjórnin vill koma á framfæri þakklæti til starfsmanna stöðvarinnar sem hafa unnið mjög gott starf við endurnýjun og viðhald stöðvarinnar.

3. Breyting innan lóðar – tilboð verktaka

Í framhaldi af verðkönnun sem send var til allra helstu jarðvinnuverktaka á svæðinu vegna fyrirhugaðra breytinga á lóð fyrirtækisins í Helguvík bárust tvö tilboð. Kostnaðar- áætlun var kr. 4.164.200.- og voru bæði tilboðin undir áætlun. Tilboð Ellerts Skúlasonar ehf. var kr. 3.995.000.- og tilboð Rekunnar ehf var kr. 3.791.500.- , eða um 91% af kostnaðaráætlun. Samþykkt að taka tilboði Rekunnar ehf.

4. Breytingar á verðskrá - tillaga

Framkvæmdastjóri kynnti endurskoðun á verðskrám fyrirtækisins og lagði fram tillögu um hækkun á tveimur liðum í verðskrá fyrir stofnanir og fyrirtæki, þ.e. fyrir móttöku og eyðingu á hreinu timbri og óvirkum úrgangi til urðunar. Hækkunin gildi frá 15.8. Að öðru leyti standi verðskrár óbreyttar til næstu áramóta, en þá verði þær endurskoðaðar. Tillagan samþykkt samhljóða.

5. Umsögn um drög að landsáætlun um úrgangsmál

Framkvæmdastjóri lagði fram til kynningar umsögn um drög að landsáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2013 til 2024. Umsögnin er unnin af Guðjóni Bragasyni og Lúðvík Gústafssyni hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsögnin er send til allra sveitarfélaga.

6. Fundargerð samráðsnefndar sorpsamlaga 27.06. 2012

Framkvæmdastjóri lagði fram til kynningar fundargerð samráðsnefndar sorpsamlaga á SV-horninu frá 27.06. s.l.

7. GRE staða máls - Trúnaðarmál
Framkvæmdastjóri greindi frá stöðu málsins.

8. Staða viðræðna við Íslandsbanka vegna lánamála

Vegna sumarleyfa hafa ekki borist svör frá Íslandsbanka og er ekki að vænta þeirra fyrr en eftir miðjan ágústmánuð samkvæmt upplýsingum frá bankanum.

9. Önnur mál

a. Framkvæmdastjóri greindi frá því að leitað væri tilboða um kaup á lyftara og sölu á þeim gamla.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:50

Kristinn Halldórsson
Ríkharður Ibsen
Pálmi S. Guðmundsson
Rúnar V. Arnarson
Páll Jóhann Pálsson
Kolbrún Jóna Pétursdóttir
Oddur Ragnar Þórðarson
Jón Norðfjörð

Til baka